Hợp nhất 3 viện thành Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội TPHCM

Gốc
Xét đề nghị của Sở Nội vụ, Thường trực Thành ủy TPHCM đã có ý kiến thống nhất việc hợp nhất Viện Kinh tế, Viện Nghiên cứu xã hội và Viện Quy hoạch Kiến trúc thành Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội TP

Tin nóng

Tin mới