Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hợp sức để cạnh tranh

Gốc

Khi hội nhập ngày càng sâu với nền kinh tế thế giới, những hạn chế, yếu kém của doanh nghiệp VN ngày càng bộc lộ, cần nhanh chóng khắc phục

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/207146.asp