Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hợp tác làm phim nhìn từ góc độ giao lưu văn hóa

ND – Theo tác giả Hà Phạm Phú, hợp tác làm phim chính là sự đối thoại giữa các nền văn hóa khác nhau, do đó phải giữ được sự tôn trọng lẫn nhau. Trên cơ sở đó, việc hợp tác làm phim phải làm sao cho hai bên có thể phát huy hết thế mạnh của mình, lấy cái mạnh của đối tác bù cho cái yếu của mình, từ đó tìm ra lối đi riêng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117449&sub=78&top=43