GD&TĐ - Đó là chủ đề Hội nghị quốc tế lần thứ 3 do ĐH Kyoto (Nhật Bản) phối hợp với ĐH Đà Nẵng tổ chức vào ngày 27/7 tại ĐH Đà Nẵng.

Một chuyên gia đang trình bày báo cáo tại hội nghị

Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 130 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia về lĩnh vực môi trường đến từ Việt Nam, Nhật Bản và một số nước khác trong khu vực.

Ngoài 3 báo cáo chính tham gia báo cáo tại phiên toàn thể, Hội thảo Hợp tác Nghiên cứu và Giáo dục môi trường toàn cầu khu vực Đông Dương còn có 10 báo cáo của các nhà nghiên cứu đến từ Nhật Bản và các nước khác, 30 báo cáo của giảng viên và sinh viên ĐH Đà Nẵng.

Các đại biểu tham dự Hội thảo còn có thể lựa chọn tham dự các báo cáo chuyên đề như dịch vụ môi trường ở Việt Nam; Nghiên cứu về môi trường toàn cầu (nghiên cứu về nước, nghiên cứu về nông nghiệp và sinh kế; nghiên cứu về sức khỏe và tự nhiên)…