Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hợp tác nhùng nhằng, khách hàng liên lụy

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Sự hợp tác giữa hai hãng tàu không còn, trong khi quyền lợi, trách nhiệm lại nhùng nhằng, nên khi sự cố xảy ra bên này đổ trách nhiệm cho bên kia, chỉ có khách hàng là bị thiệt thòi

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/3/145036