Tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới (WB) vừa đồng chủ trì tổ chức hội nghị cấp cao nhóm đối tác tài chính công 2015 với chủ đề Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và cải cách hành chính thuế, hải quan. Hội nghị tập trung đối thoại về các giải pháp và khuyến nghị chính sách các nhà tài trợ quốc tế, các đối tác phát triển; về các nhiệm vụ và nội dung cải cách tài chính, nhằm đẩy nhanh việc triển khai các nội dung cải cách, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo WB, trong giai đoạn tới, cải cách tài chính công sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định đời sống an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam. Sự đồng thuận của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển đối với các chính sách phát triển của ngành tài chính sẽ thúc đẩy mối quan hệ đối tác hiệu quả, thực chất thông qua xây dựng và thực hiện các hoạt động hợp tác chung.

PV

Vĩnh Long phấn đấu 90% số hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch

Năm 2015, tỉnh Vĩnh Long bố trí 72 tỷ đồng để nâng cấp 14 tuyến ống, trạm cấp nước và lắp đặt 7.000 đồng hồ nước phục vụ các hộ dân nông thôn; phấn đấu 90% số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 55,2%.

PV

Sản xuất, chế biến 5,5 triệu lít nước mắm Phú Quốc

Từ đầu năm tới nay, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sản xuất, chế biến được hơn 5,5 triệu lít nước mắm (30 ođạm).

Do sản lượng đánh bắt cá cơm sáu tháng đầu năm nay chỉ đạt khoảng 7.300 tấn, cho nên gần 100 cơ sở sản xuất chế biến nước mắm của Phú Quốc hoạt động 30% đến 40% công suất, trong khi toàn huyện đề ra mục tiêu sản xuất, chế biến 11 triệu lít nước mắm trong năm.

PV