Hợp tác Việt - Đức trong nghiên cứu về quản lý nước thải tổng hợp khu công nghiệp

Gốc
Ngày 1/12, tại Hà Nội, Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Giáo dục và Nghiên cứu của CHLB Đức (BMBF) tổ chức hội thảo “Chiến lược nước thải tổng hợp dành cho các KCN” (Dự án AKIZ).

Hợp tác Việt - Đức trong nghiên cứu về quản lý nước thải tổng hợp khu công nghiệp - Ảnh 1

Dự án thí điểm của dự án AKIZ đang được triển khai ở KCN Trà Nóc, TP Cần Thơ.

AKIZ là một trong những dự án nghiên cứu quan trọng, có 6 hợp phần, gồm chiến lược quản lý; chiến lược xử lý nước thải có độc tố; giải pháp xử lý kỵ khí và phục hồi năng lương; thu hồi những nguyên liệu quý và năng lượng bằng công nghệ màng lọc; chiến lược quản lý và phòng thí nghiệm; chiến lược xử lý bùn thải.

Theo nghiên cứu của dự án, hiện tại Việt Nam có hơn 200 KCN không có hệ thống xử lý nước thải. Để đáp ứng nhu cầu này, một dự án tiên phong được thực hiện thí điểm triển khai ở KCN Trà Nóc, TP Cần Thơ, từ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư của 2 Bộ.

Trong dự án thí điểm, một giải pháp tổng hợp sẽ được thực hiện, kết hợp phương pháp xử lý nước thải tập trung và các giải pháp gần nguồn cũng như tổng hợp các khía cạnh kỹ thuật, kinh tế tài chính. Dự án thí điểm đồng thời tập trung quan tâm đến khung pháp lý và các giải pháp chức năng có liên quan trong việc vận hành cơ sở hạ tầng nước thải trong KCN.

Ngoài ra, các khía cạnh xã hội, sinh thái cũng được dự án nghiên cứu. Để bảo đảm tính bền vững, Dự án AKIZ cũng thực hiện chương trình xây dựng nguồn nhân lực cho các bên liên qua tại địa phương.

Theo nhóm nghiên cứu, dự án thí điểm cũng sẽ mang lại các giải pháp công nghệ cao trong việc sản xuất năng lượng từ nước thải; thu hồi các hợp chất cho giá trị trong nước thải… Các giải pháp này sẽ được nghiên cứu thích ứng và xác minh phù hợp với điều kiện địa phương. Các giải pháp khác như quản lý bùn thải, tạo cơ chế kiểm soát nước thải có độc tố… cũng sẽ được nghiên cứu.

Dự kiến, trong thời gian tới, Bộ BMBF và Bộ KH&CN sẽ tăng cường hợp tác Đức - Việt trong nghiên cứu nước, phát triển bền vững và mở rộng ra các lĩnh vực nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên, năng lượng, khí hậu.

Quý Anh

Tin nóng

Tin mới