Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hợp tác với doanh nghiệp đổi mới chất lượng đào tạo

Hợp tác đào tạo với doanh nghiệp là một trong những nhóm giải pháp trọng tâm đang được các trường đại học trong cả nước tập trung triển khai nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/258529/Default.aspx