Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hộp thư tư vấn

Báo Tiền Phong
Gốc

* Học theo chương trình liên kết 2+2, sau khi học xong 2 năm ở trong nước, để được tiếp tục 2 năm ở nước ngoài thì ngoài điều kiện về tiếng Anh, còn có điều kiện nào khác về kết quả học tập của 2 năm trong nước?