Tết Trung thu đặc biệt của những em học sinh mồ côi vì đại dịch Covid-19

Tết Trung thu đặc biệt của những em học sinh mồ côi vì đại dịch Covid-19

Tập đoàn Tân Long đồng hành cùng các em học sinh trường Hy Vọng

Tập đoàn Tân Long đồng hành cùng các em học sinh trường Hy Vọng

Tùng Dương, Bảo Trâm xúc động khi trình diễn cho trẻ mồ côi vì dịch COVID-19

Tùng Dương, Bảo Trâm xúc động khi trình diễn cho trẻ mồ côi vì dịch COVID-19

Xúc động ngày về nhà mới của 200 học sinh mồ côi vì Covid-19

Xúc động ngày về nhà mới của 200 học sinh mồ côi vì Covid-19

Chủ tịch nước dự Ngày hội tới trường cùng học sinh trường Hy vọng

Chủ tịch nước dự Ngày hội tới trường cùng học sinh trường Hy vọng

200 học sinh mồ côi vì dịch COVID-19 đón ngày tựu trường đầu tiên

200 học sinh mồ côi vì dịch COVID-19 đón ngày tựu trường đầu tiên

Chủ tịch Nước dự khai giảng cùng học sinh mất cha mẹ vì Covid-19

Chủ tịch Nước dự khai giảng cùng học sinh mất cha mẹ vì Covid-19

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm hỏi, nói chuyện với thầy và trò trường Hy Vọng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm hỏi, nói chuyện với thầy và trò trường Hy Vọng

Hope School – Thắp sáng hy vọng cho những em nhỏ mất cha mẹ vì COVID-19

Hope School – Thắp sáng hy vọng cho những em nhỏ mất cha mẹ vì COVID-19

Hope School – trường nuôi dạy trẻ mồ côi vì Covid-19 khai giảng khóa đầu tiên

Hope School – trường nuôi dạy trẻ mồ côi vì Covid-19 khai giảng khóa đầu tiên

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự ngày hội tới trường của 200 em học sinh đầu tiên trường Hope School

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự ngày hội tới trường của 200 em học sinh đầu tiên trường Hope School

Chủ tịch nước dự 'Ngày hội tới trường' cùng học sinh mồ côi vì Covid-19

Chủ tịch nước dự 'Ngày hội tới trường' cùng học sinh mồ côi vì Covid-19

200 học sinh trường Hy Vọng bước vào năm học mới

200 học sinh trường Hy Vọng bước vào năm học mới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự ''Ngày hội tới trường Hope School''

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự ''Ngày hội tới trường Hope School''

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội tới trường cùng các em nhỏ mồ côi do dịch Covid-19

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội tới trường cùng các em nhỏ mồ côi do dịch Covid-19

Chủ tịch nước dự 'Ngày hội tới trường' cùng 200 học sinh trường Hy Vọng

Chủ tịch nước dự 'Ngày hội tới trường' cùng 200 học sinh trường Hy Vọng
Chủ tịch nước dự 'Ngày hội tới trường' cùng 200 học sinh trường Hy Vọng
Chủ tịch nước dự 'Ngày hội tới trường' cùng 200 học sinh trường Hy Vọng

Chủ tịch nước dự 'Ngày hội tới trường' cùng 200 học sinh trường Hy Vọng

Chủ tịch nước dự Ngày hội tới trường cùng học sinh trường Hy Vọng

Chủ tịch nước dự Ngày hội tới trường cùng học sinh trường Hy Vọng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội tới trường cùng học sinh Trường Hy Vọng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội tới trường cùng học sinh Trường Hy Vọng