HOSE: Giao dịch cổ đông nội bộ, cổ đông lớn ngày 13/04

Gốc
(Vietstock) - Ngày 13/04, Sở GDCK TPHCM (HOSE) tiếp tục thông báo về việc đăng ký cũng như kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ và người có liên quan của các công ty niêm yết tại sàn này.

* ELC: Từ ngày 14/04 đến ngày 14/06, ông Nguyễn Đình Cường, cha bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Thành viên BKS CTCP Elcom (HOSE: ELC) đăng ký bán 10,000 cp. Trước giao dịch, ông Cường nắm giữ 13,865 cp. * PAC: Ông Mai Văn Hùng – Giám đốc Xí nghiệp Ắc quy Đồng Nai thuộc CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (HOSE: PAC) đăng ký bán 10,000 cp từ ngày 18/04 đến ngày 18/06. Hiện tại, ông Hùng có 55,990 cp. * PHT: ông Nguyễn Hồng – Thành viên HĐQT CTCP Sản xuất Thương mại Phúc Tiến (HOSE: PHT) đăng ký bán 20,000 cp từ ngày 18/04 đến ngày 18/05. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Hùng sở hữu 166,812 cp. * TCL: Ông Cao Minh Thụ - PGĐ CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HOSE: TCL) đăng ký bán hết 12,268 cp đang nắm giữ từ ngày 15/04 đến ngày 15/06. * GMC: CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (HOSE: GMC) đã mua 45,710 cp vào ngày 31/03, nâng lượng nắm giữ lên 49,260 cổ phiếu quỹ. * PGD: Từ ngày 17/02 đến ngày 13/04, bà Chu Thị Trung, người có liên quan đến ông Đinh Ngọc Huy – PGĐ CTCP Khí Thấp Áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD) không bán được cổ phiếu nào khi đăng ký bán 37,508 cp. Đây cũng là số cổ phiếu hiện tại và Trung nắm giữ.

Tin nóng

Tin mới