Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

HoSE nhắc nhở Xây dựng Hòa Bình (HBC) chậm công bố thông tin

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) nhắc nhở chậm giải trình về Báo cáo tài chính bán niên của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC - sàn HoSE).

Ngày 5/9, HoSE đã nhận được công bố ra thị trường Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2022 riêng và hợp nhất của Xây dựng Hòa Bình được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tới ngày 8/9, HoSE nhận được công bố thông tin của Xây dựng Hòa Bình giải trình kết quả kinh doanh trước và sau soát xét bán niên năm 2022 có sự chênh lệch từ 5% trở lên.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020: “Khi công bố thông tin các báo cáo tài chính nêu tại 1,2 và 3 Điều này, tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong các trường hợp sau lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán hoặc soát xét từ 5% trở lên”.

Như vậy, Xây dựng Hòa Bình đã chậm công bố thông tin về giải trình nguyên nhân chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên đối với lợi nhuận sau thuế cho kỳ BCTC soát xét bán niên năm 2022.

HoSE nhắc nhở và đề nghị Xây dựng Hòa Bình nghiêm túc tuân thủ quy định hiện hành về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 7.126,5 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 55,77 tỷ đồng, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 7,2% về còn 5,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 2,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 11,11 tỷ đồng lên 401,37 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 224,6%, tương ứng tăng thêm 164,25 tỷ đồng lên 237,38 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 56,9%, tương ứng tăng thêm 85,14 tỷ đồng lên 237,64 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 22,6%, tương ứng giảm 4,4 tỷ đồng về 15,09 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 48,1%, tương ứng tăng thêm 94,36 tỷ đồng lên 290,34 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng lỗ thêm 7,63 tỷ đồng và ghi nhận lỗ 24,06 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 16,43 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận lỗ 138,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 25,29 tỷ đồng, tức giảm tới 163,99 tỷ đồng.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty chỉ thoát lỗ nhờ vào doanh thu tài chính.

Trong năm 2022, Hòa Bình đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 17.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công chỉ mới hoàn thành được 15,9% kế hoạch lợi nhuận năm và còn cách khá xa kế hoạch năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/9, cổ phiếu HBC đóng cửa giá tham chiếu 19.000 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc