Ngày 1/6/2010, Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) có thêm 2 mã cổ phiếu mới chính thức giao dịch là cổ phiếu của Công ty CP Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí (mã chứng khoán (CK) PXT) và cổ phiếu của Công ty CP Sông Ba (mã CK: SBA).

CôngThương - Tổng khối lượng chứng khoán niêm yết của PXT là hai mươi triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hai trăm tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 32.000 đồng/CP. Trong khi đó mã chứng khoán SBA chỉ có giá tham chiếu 16.000 đồng/CP. Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết của SBA là bốn mươi lăm triệu cổ phiếu, tương đương bốn trăm năm mươi tỷ đồng. Ngày 2/6, cổ phiếu của Công ty CP Hóa- Dược phẩm MEKOPHAR (mã CK: MKP); Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã CK: PXS) và Công ty CP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn (Mã CK: SBC) cũng lần lượt niêm yết trên sàn Hose. MKP chào sàn 9,219 triệu cổ phiếu, tương đương 92,1 tỷ đồng với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 78.000 đồng/CP. Còn PXS niêm yết 20 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 200 tỷ đồng với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 32.000 đồng/CP. Riêng SBC chỉ chào sàn có 8 triệu cổ phiếu, tương đương tám mươi tỷ đồng với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 27.000 đồng/CP. Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên của các cổ phiếu trên là +20% so với giá tham chiếu. Thùy Dương