Từ năm 2004, chiếc trực thăng Mil V-12 thuộc Liên Xô cũ đã được chế tạo lại để trở thành chiếc trực thăng to lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là khách...