HP EliteBook 8730w

Gốc
HP EliteBook 8730w là chiếc máy trạm có cấu hình cao được sử dụng cho công việc đòi hỏi những chiếc máy có tốc độ. Cũng như ThinkPad W700, EliteBook 8730w cũng...

Tin nóng

Tin mới