(NDH) Công ty cổ phần Bao Bì PP (mã HPB - UpCOM) sẽ tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền, với tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2013 là vào ngày 14/04/2014. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 17/3/2014.

Bên cạnh đó, từ 8h ngày 05/04/2014, HPB sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, tại Hội trường Công ty cổ phần Bao bì PP – Số 97 đường Đinh Nhu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Được biết, cổ phiếu HPB của Công ty cổ phần Bao Bì PP chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại SGDCK Hà Nội kể từ ngày 12/12/2013. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.300 đồng/cổ phiếu.

Bình Minh - NDH