(CafeF) - Đồng thời tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 dự kiến từ 5/5 đến ngày 10/5/2009.