VinaCorp - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa phát (HPG) vừa cho biết, công ty đã chuyển nhượng 30 triệu cổ phần, tương đương 50% vốn điều lệ của CTCP Xi măng Hòa Phát.

Đối tượng nhận chuyển nhượng không được HPG công bố. Được biết, CTCP Xi măng Hòa Phát có trụ sở đặt tại thông Đồng Ao, Xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.