(ĐTCK-online) 9 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đạt doanh thu 5.822 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.048 tỷ đồng, tương đương 82% kế hoạch doanh thu và 114% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Riêng quý III, HPG đạt 2.147 tỷ đồng doanh thu và 359 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 30% và 50% so với cùng kỳ năm 2008.

Đầu tháng 10, Công ty Năng lượng Hòa Phát thuộc HPG đã chính thức cho ra đời sản phẩm than cốc (coke) đầu tiên. Hệ thống luyện than cốc của Năng lượng Hòa Phát gồm 80 buồng lò công suất 350.000 tấn/năm. Sản lượng đầu ra của Công ty đáp ứng toàn bộ nhu cầu của sản xuất gang thép Hòa Phát và xuất khẩu.