HPG: Lợi nhuận tăng trưởng, cổ tức thụt lùi

Gốc
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG - HOSE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT ngày 3/3/2014.

Theo đó, về tình hình kinh doanh, HĐQT HPG thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với 23.000 tỷ đồng doanh thu và 2.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng tương ứng 22% và 13% so với thực hiện năm 2013.

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận 2014 đều dự kiến tăng trưởng khá, song HĐQT HPG đưa ra mức cổ tức mục tiêu 2014 chỉ là 20%, giảm mạnh so với mức 30% trong năm 2013. Dự kiến cổ tức năm 2013 sẽ được thanh toán trong quý II/2014 với 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Về việc trích lập các quỹ, năm 2013, HĐQT HPG dự tính dành cho Quỹ dự phòng tài chính 169 tỷ đồng và Quỹ khen thưởng phúc lợi 100 tỷ đồng. Đối với năm 2014, kế hoạch trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế, còn Quỹ dự phòng tài chính theo Điều lệ Công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT HPG cũng đã thông qua mức thù lao HĐQT năm 2014 không quá 1% lợi nhuận sau thuế và thưởng 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đối với Ban điều hành Công ty.

Toàn bộ các vấn đề nêu trên sẽ được HĐQT HPG trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức vào lúc 08h ngày 28/3/2014 tại Phòng họp Ballroom, Khách sạn Opera Hilton, số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

N.Tùng

Tin nóng

Tin mới