HPG thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm

Gốc
Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vừa thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở trong kỳ tháng 04/2019.

Theo đó, Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Phát (mã CK: HPG) thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm.

Cụ thể, hạn mức chào bán cũ của HPG là 119.609.585 cổ phiếu, hạn mức chào bán mới là 155.492.167 cổ phiếu.

Sau khi HPG thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm, danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền và hạn mức còn được phép chào bán kỳ tháng 4/2019 được áp dụng từ ngày 13/06/2019 như sau:

M.Dung