HPP: Vợ chồng Chủ tịch Nguyễn Văn Viện quyết tâm mua thêm 200,000 cp

Gốc
Gần đây, ông Nguyễn Văn Viện - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Sơn Hải Phòng (HPP) cùng vợ - bà Nguyễn Thị Xuân Dung tiếp tục đăng ký mua thêm 200,000 cp HPP.

Dự kiến giao dịch sẽ được thực hiện từ ngày 07/08 đến 30/08 với cùng mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Cụ thể:

HPP: Ông Nguyễn Văn Viện - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Viện
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HPP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 615,142 CP (tỷ lệ 7.68%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/08/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/08/2013.

HPP: Bà Nguyễn Thị Xuân Dung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Xuân Dung
- Mã chứng khoán: HPP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 347,676 CP (tỷ lệ 4.34%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Viện
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 615,142 CP (tỷ lệ 7.68%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/08/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/08/2013.

Được biết, nhiều lần trước đó ông Viện cùng vợ - bà Dung đã giao dịch bất thành với cùng nguyên nhân không thỏa thuận được giá. Với lần giao dịch bất thành gần nhất cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Văn Viện - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Viện
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HPP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 615,142 CP (tỷ lệ 7.68%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không thỏa thuận được giá
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/07/2013
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/07/2013.

Bà Nguyễn Thị Xuân Dung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Xuân Dung
- Mã chứng khoán: HPP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 347,676 CP (tỷ lệ 4.34%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Viện
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 615,142 CP (tỷ lệ 7.68%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không thỏa thuận được giá
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/07/2013
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/07/2013.

Hằng Nga

infonet

Tin nóng

Tin mới