HS không biết học lịch sử để làm gì?

Gốc
(VietNamNet) - Khi hỏi HS: “Em vận dụng kiến thức lịch để làm gì trong cuộc sống?”, các em đều nói không biết vận dụng kiến thức lịch sử để làm gì.

Tin nóng

Tin mới