HSBC Anh xin lỗi khách hàng

Gốc
Ngân hàng HSBC ngày 8.4 chính thức xin lỗi khách hàng sau khi làm mất đĩa chứa thông tin dữ liệu cá nhân của 370.000 người. 

Tin nóng

Tin mới