CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) công bố BCTC hợp nhất quý 1 niên độ 2015-2016. Trong đó, doanh thu giảm 11% nhưng vẫn ghi nhận 187 tỷ đồng lãi ròng, tương ứng tăng gần 50% so với cùng kỳ.

Doanh thu quý 1 niên độ 2015-2016 đạt 3,913 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Lãi gộp tăng thêm 159 tỷ đồng do giá vốn giảm mạnh hơn, đạt 649 tỷ đồng. Doanh thu tài chính đột biến lên 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều khoản chi phí tăng trong kỳ, trong đó chi phí tài chính tăng lên 61 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 54 tỷ đồng. Thêm nữa, chi phí bán hàng tăng 17% lên 219 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 37% lên 131 tỷ đồng. Mặc dù vậy, lãi sau thuế của HSG đạt 187 tỷ đồng, vẫn tăng gần 50% so với cùng kỳ.

HSG: Lai quy 1 dat 187 ty, thuc hien 27% ke hoach - Anh 1

Như vậy, tính hết quý 1, HSG đã đạt 27-28% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận niên độ 2015-2016 được ĐHĐCĐ thông qua.

Tính đến 31/12/2015, hàng tồn kho HSG giảm hơn 31% so với quý liền trước, xuống còn 2,459 tỷ đồng, chủ yếu do tồn kho nguyên vật liệu giảm gần 500 tỷ. Đồng thời, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng gần 200 tỷ lên 229 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ cấu nợ vay thay đổi đáng kể, trong khi vay nợ ngắn hạn đã giảm hơn 1,200 tỷ thì vay dài hạn bổ sung thêm gần 300 tỷ đồng.

Sau đợt giảm khoảng 17% trong 3 tháng qua, giá HSG đã hồi phục 2 tuần trở lại đây và đang giao dịch tại 27,700 đồng/cp tính đến 03/02. Thanh khoản cổ phiếu được cải thiện rõ rệt gần đây.

HSG: Lai quy 1 dat 187 ty, thuc hien 27% ke hoach - Anh 2

Tài liệu đính kèm:
20160203_20160203 - HSG - BCTC HN Q1 NDTC 15-16 kem giai trinh.pdf