Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) ước lãi ròng hợp nhất tháng 07/2013 đạt hơn 18 tỷ đồng, nâng lãi ròng lũy kế 10 tháng đầu năm NĐTC 2012-2013 lên 556.4 tỷ đồng, vượt 395 kế hoạch năm.

Ước tính tổng sản lượng tiêu thụ 10 tháng đạt gần 490,000 tấn, trong đó xuất khẩu 227,000 tấn, đạt 99% kế hoạch. Doanh thu thuần hợp nhất theo đó đạt hơn 9,621 tỷ đồng, đạt 87.5% kế hoạch.

Phương Châu

INFONET