HSG ước lãi chỉ 18 tỷ đồng trong tháng 7

Gốc
(ĐTCK) Cho dù doanh thu thuần vẫn ở mức cao trên 1.068 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, HSG ước lãi hợp nhất trên 556 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG – sàn HOSE) công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 7/2013 và lũy kế 10 tháng niên độ tài chính 2012-2013.

Theo đó, trong tháng 7, sản lượng tiêu thụ của HSG đạt 54.473 tấn, trong đó xuất khẩu là 23.036 tấn; doanh thu thuần vẫn duy trì ở mức cao so với các tháng với 1.068,4 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 18,1 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng năm niên độ tài chính 2012-2013, HSG ước đạt 9.621 tỷ đồng doanh thu thuần và 556,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, hoàn thành lần lượt 87,5% và 139% kế hoạch năm.

Ước KQKD hợp nhất tháng 7/2013 và lũy kế 10 tháng niên độ tài chính 2012-2013 của HSG

Tin nóng

Tin mới