(HHT_Online) Kết thúc tuần làm việc tốt đẹp tại châu Âu, bộ đôi Vanessa Hudgens đã có mặt tại phi trường LAX, Los Angeles