HST lãi ròng 141 triệu đồng trong quý 1/2011

Gốc
(Vietstock) - CTCP Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên (HNX: HST) công bố báo cáo tài chính quý 1/2011 mới mức lãi sau thuế đạt 141.4 triệu đồng, trong khi đó cùng kỳ năm ngoái công ty lỗ 125.38 triệu đồng.

Doanh thu thuần quý 1/2011 đạt 1.65 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 633 triệu đồng, quý 1/2010 công ty chỉ đạt 83.65 triệu đồng. HST cho biết, sở dĩ quý 1/2011 doanh thu thuần của công ty tăng 78% do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng. Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm 90% vì không có tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Vừa qua, ĐHĐCĐ thường niên 2011 của công ty thông qua kế hoạch với doanh số dự kiến đạt 31 tỷ đồng, 2.55 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và cổ tức phấn đấu 12%.

Tin nóng

Tin mới