EVN Telecom xác nhận HT Mobile đã đặt vấn đề chuyển hệ thống CDMA cho EVN Telecom. ICTnews cũng nhận được hồi âm đầu tiên từ Hutchison Telecom, đối tác nước ngoài trong HT Mobile.