HT2: Vợ Ủy viên HĐQT đăng ký bán hết 15,070 cổ phiếu

Gốc
Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Hội đồng quản trị CTCP Xi Măng Hà Tiên 2 (HOSE: HT2)

*Tên người giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Phước *Mã chứng khoán giao dịch: HT2 *Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Cái Hồng Thu *Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT *Quan hệ của người đăng ký giao dịch với người có liên quan: Vợ *Số lượng cổ phiếu của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 15,070 cp (chiếm tỷ lệ 0,017% ). *Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bán: 15,070 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 0 cp *Mục đích thực hiện giao dịch: Sử dụng vào việc riêng gia đình. *Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 19/10/2009 đến ngày 31/12/2009.

Tin nóng

Tin mới