HTC: 24/11 nhận cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, tỷ lệ 5%

Gốc
Ngày 24/11/2015, CTCP Thương Mại Hóc Môn (HNX: HTC) sẽ chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (1 cp được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 06/11/2015.

Phạm Trần

Tin nóng

Tin mới