HTC đã sản xuất HD1, rồi sau đó có HD2 và nếu chúng ta chiếu theo lẽ tự nhiên thì thế hệ kế thừa chúng sẽ là HD3. Tuy nhiên, theo một tài liệu rò rỉ từ nhà mạng O2 Anh Quốc mới đây thì chiếc di động kế thừa cho HD2 đó không phải mang tên HD3, mà sẽ là HD7.

Ngoài mã hiệu nghe có phần lạ lùng như thế thì vẫn chưa có chi tiết nào rõ ràng hơn về nó. Nhưng nếu đúng vào ngày 18 tháng 10 nó được ra mắt (theo như trong tài liệu rò rỉ cho thấy) thì có lẽ nó sẽ sử dụng Windows Phone 7 - hệ điều hành di động mới nhất của Microsoft và cũng là hệ điều hành "chung thủy" với dòng HTC HD từ ban đầu. Nếu quan tâm, chúng ta sẽ phải tiếp tục đợi những thông tin rõ ràng hơn về sau. Nguồn: Engadget