HTV: Cổ đông nội bộ và tổ chức có liên quan bán cổ phiếu

Gốc
(ĐTCK-online) Thông tin từ Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) cho biết, Công đoàn CTCP Xi măng Hà Tiên 1, tổ chức có liên quan với thành viên HĐQT CTCP Vận tải Hà Tiên (HTV) đã bán xong 50.000 cổ phiếu HTV nắm giữ. Qua đó, giảm số cổ phiếu HTV nắm giữ từ 106.040 cổ phiếu xuống còn 56.040 cổ phiếu.

Trong khi đó, ông Trần Minh Huy, Kế toán trưởng của Công ty cũng đăng ký bán toàn bộ 5.000 cổ phiếu HTV nắm giữ từ ngày 19/10 đến ngày 19/12.

Tin nóng

Tin mới