HTV: Kế toán trưởng đăng ký bán hết 5,000 cổ phiếu

Gốc
CTCP Vận tải Hà Tiên (HTV) thông báo việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ công ty.

*Tên người thực hiện giao dịch: Trần Minh Huy *Mã chứng khoán thực hiện giao dịch: HTV *Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang sở hữu: 5,000 cp *Chức vụ người đại diện hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng *Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5,000 cp *Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP *Mục đích giao dịch: Cân đối tài chính *Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/10/2009 đến 19/12/2009

Tin nóng

Tin mới