Đồng chí Trần Thanh Lâm: Cần thiết mở các lớp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí, xuất bản

Đồng chí Trần Thanh Lâm: Cần thiết mở các lớp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí, xuất bản

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm trúng tuyển 2022

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm trúng tuyển 2022

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn năm 2022

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn năm 2022

Chú trọng đạo đức người làm báo và làm công tác văn hóa - tư tưởng

Chú trọng đạo đức người làm báo và làm công tác văn hóa - tư tưởng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

'HV Báo chí và Tuyên truyền cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào đổi mới dạy học'

'HV Báo chí và Tuyên truyền cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào đổi mới dạy học'

Học viện Báo chí và TT: Tăng cường gắn kết đào tạo với nhu cầu xã hội

Học viện Báo chí và TT: Tăng cường gắn kết đào tạo với nhu cầu xã hội

Học viện Báo chí và Tuyên truyền – 60 năm rực rỡ dưới cờ Đảng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền – 60 năm rực rỡ dưới cờ Đảng

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thành lập

Học viện Báo chí và Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thành lập

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Địa chỉ đỏ trong bản đồ giáo dục, đào tạo nước nhà

Địa chỉ đỏ trong bản đồ giáo dục, đào tạo nước nhà

Từ mái trường này...

Từ mái trường này...

Học viện Báo chí và Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Học viện Báo chí và Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba
Học viện Báo chí và Tuyên truyền đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba
Học viện Báo chí và Tuyên truyền đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba