Số liệu được Huawei Việt Nam phát đi ngày 15.1.2014 cho biết, năm 2013 Huawei toàn cầu đạt doanh số khoảng 238 - 240 tỉ CNY, tương đương từ 39,3 - 39,6 tỉ USD, tăng khoảng 11,6% so với năm 2012.

Huawei đầu tư cho R&D hàng năm vượt 33 tỉ CNY. Sự tăng trưởng của Huawei trải đều ở các nhóm kinh doanh từ thiết bị viễn thông, giải pháp doanh nghiệp đến nhóm kinh doanh tiêu dùng.

Hơn 75% doanh thu của Nhóm kinh doanh các giải pháp viễn thông trong năm 2013 đến từ top 50 các nhà khai thác viễn thông hàng đầu thế giới, đồng thời tỷ lệ doanh thu từ các dịch vụ và phần mềm trong nhóm kinh doanh này cũng tăng 37%.

Hàng năm trong suốt hơn 10 năm qua, Huawei đã đầu tư trên 10% doanh thu bán hàng cho R&D. Nhưng đặc biệt trong năm 2013, đầu tư cho R&D của Huawei chiếm khoảng 14% doanh số bán hàng và lần đầu tiên vượt mức 5,4 tỉ USD.