(VietNamNet) - Từ đầu tháng đến nay, khoa nhi - Bệnh viện TW Huế đón nhận hợn 1.800 bệnh nhân, tăng gấp đôi so tháng trước.