Ta ngược dòng Hương mùa thiếu nữ Gặp thông ngàn tuổi, núi ngàn mây

Hue Huong - Anh 1

Huế Hương

Ta ngược dòng Hương mùa thiếu nữ

Gặp thông ngàn tuổi, núi ngàn mây

Lầu son gác tía mờ rêu phủ

Vương quyền hư ảo khói sương bay...

Ta biết cổ nhân buồn lắm lắm

Đền đài không đổi được chiều nay

Với Hương rạo rực đôi bờ biếc

Với Huế đương thì tóc xõa vai.

Em ạ, kinh thành rồi cũng phế

Vĩnh hằng muối mặn với gừng cay

Nếu được luân hồi, ta lại ước:

Một chiều Hương Huế giữa vòng tay...

Mai Nam Thắng