Đối ngoại Biên phòng thúc đẩy phát triển tình đoàn kết, hữu nghị 3 nước Đông Dương

Đối ngoại Biên phòng thúc đẩy phát triển tình đoàn kết, hữu nghị 3 nước Đông Dương

Thủ tướng Hun Sen nói con trai xứng đáng làm lãnh đạo Campuchia

Thủ tướng Hun Sen nói con trai xứng đáng làm lãnh đạo Campuchia

Lào và Campuchia cam kết tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước

Lào và Campuchia cam kết tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước

Campuchia và Lào tăng cường hợp tác quốc phòng

Campuchia và Lào tăng cường hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Campuchia luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau

Việt Nam - Campuchia luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tiếp Phó tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Campuchia

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tiếp Phó tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Campuchia

Chủ tịch nước tiếp Đại tướng Hun Manet

Chủ tịch nước tiếp Đại tướng Hun Manet

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tiếp xã giao Đại tướng Campuchia Hun Manet

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tiếp xã giao Đại tướng Campuchia Hun Manet

Thường trực Ban Bí thư tiếp Phó tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia

Thường trực Ban Bí thư tiếp Phó tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia

Chủ tịch nước tiếp xã giao Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia

Chủ tịch nước tiếp xã giao Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia

Chủ tịch nước tiếp Phó Tổng tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia

Chủ tịch nước tiếp Phó Tổng tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia

Chủ tịch nước tiếp Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia

Chủ tịch nước tiếp Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia

Hợp tác Việt Nam-Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực

Hợp tác Việt Nam-Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tiếp ông Hun Manet

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tiếp ông Hun Manet

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia

Chủ tịch nước tiếp Phó Tổng tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia

Chủ tịch nước tiếp Phó Tổng tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia

Thường trực Ban Bí thư: Việt Nam - Campuchia sẽ luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau

Thường trực Ban Bí thư: Việt Nam - Campuchia sẽ luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau