Hưng Yên bổ sung hơn 12 tỷ đồng bảo vệ và phát triển đất lúa

Gốc
Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định về phân bổ kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2017.

Theo đó, Hưng Yên sẽ phân bổ 12.286.200.000 đồng cho Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh và UBND các huyện để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số công trình (cống, đường trục chính ra đồng), nạo vét kênh và sửa chữa máy, điện, thiết bị của một số trạm bơm.

UBND tỉnh giao Sở NN- PTNT có trách nhiệm hướng dẫn về trình tự thực hiện đầu tư xây dựng công trình và thẩm định thiết kế - dự toán. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn về trình tự nghiệm thu, thanh quyết toán. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh và UBND các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ, Kim Động, Khoái Châu có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo đúng danh mục công trình và kinh phí hỗ trợ; thực hiện đầu tư xây dựng công trình, nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

HƯNG GIANG