Hưng Yên chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân tại Hưng Yên là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân.

Xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân tại Hưng Yên là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên. Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên. Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, thời gian qua, nhiều tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò, vị trí, góp phần tích cực vào sự ổn định của doanh nghiệp.

Các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân tại Hưng Yên đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị, quy tụ được đảng viên tham gia, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể vận động công nhân, người lao động chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước....

*Động lực cho doanh nghiệp thi đua sản xuất

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020- 2025, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 8/10/2021 về xây dựng và phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết thể hiện sự quyết tâm chính trị cao nhằm đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng và đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Bà Đỗ Thị Hương, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, thời gian qua đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Qua gần một năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên đã thành lập được 2 tổ chức cơ sở đảng gồm: Chi bộ Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Việt Anh; Chi bộ Công ty TNHH Kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên.

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên đang chỉ đạo, hướng dẫn Đảng ủy Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện quy trình, thủ tục thành lập Chi bộ Công ty TNHH Regina Miracle International Hưng Yên.

Ông Nguyễn Xuân Hoàn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên chia sẻ, nhận thức được việc thành lập chi bộ trong doanh nghiệp là nhiệm vụ hết sức cần thiết để thực hiện công tác phát triển đảng, công ty đã đề nghị thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Việc được thành lập chi bộ là vinh dự lớn đối với công ty, góp phần nâng cao trách nhiệm của người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong sản xuất. Qua đó cũng phát huy vai trò của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

Ông Phạm Trường Tam - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cũng khẳng định, việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân giúp nâng cao trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp, công nhân và người lao động. Điều đó cũng tạo động lực cho người lao động phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cũng khẳng định, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thường xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân.

Đến nay, toàn tỉnh có 76 tổ chức cơ sở Đảng, 86 chi bộ trực thuộc và 1.636 đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Nhiều tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò, vị trí, góp phần tích cực vào sự ổn định của doanh nghiệp.

Các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân tại Hưng Yên thời gian qua đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị, quy tụ được đảng viên tham gia, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể vận động công nhân, người lao động chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

*Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân mới được thành lập phải là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát huy được trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí trong hành động, nghiêm túc chấp hành cương lĩnh, chỉ thị, Điều lệ Đảng.

Từng đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, có ý thức, trách nhiệm cao; đồng thời, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chuyên môn, nhiệm vụ. Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên thường xuyên quan tâm, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ, Hội nữ doanh nhân để tuyên truyền, vận động, giúp chủ doanh nghiệp hiểu và nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa của việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp; khẳng định rõ việc thành lập tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân là để đồng hành với doanh nghiệp, để đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, chấp hành nghiêm pháp luật lao động.

"Việc xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, giúp doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương, đường đối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động tới chủ doanh nghiệp và lên tổ chức đảng cấp trên, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đội ngũ công nhân; doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng sẽ bảo đảm được tính Đảng trong thực hiện các hoạt động của mình, là chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh, tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm xã hội…", Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên đã chủ động, kịp thời đề ra nhiều chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm là gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho chủ doanh nghiệp và người lao động về mục đích, ý nghĩa của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó là chỉ đạo tăng cường thành lập tổ chức đoàn thể theo quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể trong giới thiệu đoàn viên ưu tú phát triển Đảng. Hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp có chế độ chính sách ưu đãi đối với đội ngũ này.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cũng tiếp tục rà soát các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu nhập của người lao động ổn định, tiến hành gặp gỡ, trao đổi với các chủ doanh nghiệp có “tiềm năng” để tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhằm góp phần thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững./.

Đỗ Huyền/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/hung-yen-chu-trong-phat-trien-dang-trong-doanh-nghiep-tu-nhan/253129.html