Từ năm 2013 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ 145 tấn xi măng cho các xã trong toàn tỉnh, tương đương trị giá trên 200 tỷ đồng hỗ trợ làm đường giao thông.

Hung Yen ho tro xi mang lam 770km duong giao thong - Anh 1

Đến nay, các xã đã sử dụng nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh làm được gần 770km đường giao thông nông thôn, một số tuyến đường vẫn đang được tích cực hoàn thiện. Hiện nay trong toàn tỉnh đã cứng hóa các tuyến đường xã gần 90%, đường thôn đạt trên 94%.

Vân Anh