Ngôi làng cổ ở Hungari với con đường lát đá. Những ngôi nhà xung quanh là sự kết hợp giữa gạch và đá.