Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Báo Nhân Dân
Gốc

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Thông tư này thay thế Khoản 2 Mục II Phần I Thông tư số 07 ngày 26-7-2006 và Điểm 3 Thông tư số 02 ngày 16-1-2007  của Bộ LĐ-TB và XH.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109823&sub=68&top=40