Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hướng dẫn cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Ngày 29-11-2007, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 27 hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17-8-2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110981&sub=67&top=40