Hướng dẫn chế độ giờ làm việc với lao động thời vụ

Gốc
(PL&XH) - Theo đó, kể từ ngày 10-1-2012, tổng số giờ tiêu chuẩn làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày, 64 giờ/tuần.

Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư số 33/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cụ thể việc xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ làm việc áp dụng với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 - 36 tháng và hợp đồng lao động không xác định thời hạn thuộc các Cty, doanh nghiệp ở mọi thành phần kinh tế; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã có sử dụng lao động theo chế độ hợp đồng lao động.

Theo đó, kể từ ngày 10-1-2012, tổng số giờ tiêu chuẩn làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày, 64 giờ/tuần. Trường hợp người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì tổng số giờ tiêu chuẩn làm việc và số giờ làm thêm không quá 9 giờ/ngày, 48 giờ/tuần...

Về thời giờ nghỉ ngơi, người lao động được nghỉ ít nhất 1 ngày/tuần. Trong những tháng thời vụ hoặc phải gấp rút gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng, nếu không thực hiện được nghỉ hàng tuần thì phải bảo đảm có ít nhất 4 ngày nghỉ/tháng cho người lao động.

Trường hợp người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên thì người sử dụng lao động phải bố trí cho họ được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc, ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường.

Thông tư 33 cũng hướng dẫn, hàng năm, căn cứ vào quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc trong năm, doanh nghiệp lập kế hoạch xác định số giờ tiêu chuẩn làm việc hàng ngày của người lao động theo từng trường hợp cụ thể trong thông tư đã quy định.

Hải Yến

Tin nóng

Tin mới