Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hướng dẫn hoạt động đầu tư công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có Công văn số 1089 về hướng dẫn hoạt động đầu tư công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số (CĐS) sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và sổ tay về CĐS.

Theo đó, khi lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị thực hiện theo theo Điều 4, Điều 5 Thông tư số 03 ngày 24/2/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Sở TT&TT hướng dẫn lập, thẩm định dự án CNTT.

Sở TT&TT hướng dẫn lập, thẩm định dự án CNTT.

Việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho CNTT và triển khai các nhiệm vụ CĐS cần thực hiện theo quy trình, thủ tục, pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư, ngân sách nhà nước và đấu thầu.

Sở TT&TT lưu ý các sở, ngành và địa phương khi xây dựng dự toán phải được tính đúng, tính đủ, đúng quy định, định mức và đơn giá của nhà nước theo các văn bản, hướng dẫn.

Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án trên địa bàn tỉnh phải tăng cường dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin, bảo đảm đồng bộ, chia sẻ, kết nối liên thông dữ liệu với các Bộ, ngành Trung ương (có liên quan) và các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh theo quy định hiện hành.

Khi xây dựng dự án CNTT cần xác định rõ giải pháp kỹ thuật, công nghệ đáp ứng được nhu cầu, phù hợp với quy mô, tính chất, bảo đảm sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn là các sản phẩm, dịch vụ tốt ở thời điểm lựa chọn dựa trên các quy định kỹ thuật.

TS