Hướng dẫn mới về Danh mục hàng trong nước sản xuất được

Gốc
Bộ Công Thương vừa có hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được thay thế cho hướng dẫn tại Văn bản số 5790/BCT-KH ngày 3/7/2012.

Hướng dẫn mới về Danh mục hàng trong nước sản xuất được - Ảnh 1

Ảnh Internet

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung Danh mục bao gồm: Văn bản của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung các sản phẩm sản xuất trong nước vào Danh mục; Danh mục đề nghị điều chỉnh, bổ sung do doanh nghiệp tự khai, tự chịu trách nhiệm; Tài liệu thuyết minh kỹ thuật về sản phẩm; Giấy chứng nhận liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng của sản phẩm…

Theo tiêu chí đưa ra, máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được phải đáp ứng được các tiêu chí như: tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm; sản lượng sản xuất sản phẩm; tỷ lệ phần trăm chi phí sản xuất trong nước của các sản phẩm; giá bán sản phẩm.

Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung Danh mục được đưa ra nhằm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 4/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

Việt Anh

Tin nóng

Tin mới