(DĐDN) - Tổng cục Hải quan vừa có một số văn bản mới hướng dẫn về thủ tục hải quan liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp.

Mất tờ khai nguồn gốc và tạm nhập tái xuất xe ô tô

Nếu mất tờ khai nguồn gốc xe ô tô tạm nhập tái xuất, doanh nghiệp có thể thực hiện sao y bản chính

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan thì trường hợp chủ phương tiện làm mất tờ khai nguồn gốc xe ô tô thì Cục Hải quan địa phương sẽ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ vụ việc và văn bản khai báo mất tờ khai nguồn gốc nếu thấy phù hợp thì thực hiện sao y bản chính theo hướng dẫn tại công văn số 5353/BTC-TCHQ ngày 25/4/2011 của Bộ Tài chính đồng thời phải có văn bản thông báo cho các đơn vị liên quan được biết về việc tờ khai nguồn gốc đã bị mất không còn giá trị sử dụng trên toàn quốc.

Liên quan đến việc tạm nhập tái xuất xe ô tô nguyên chiếc mới 100%, Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan có hướng dẫn: căn cứ quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18/02/2013 quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa thì mặt hàng ô tô nguyên chiếc mới 100% không thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh

Thực hiện quyền của doanh nghiệp chế xuất

Theo phản ánh của Cục Hải quan Đồng Nai, một số trường hợp doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu; không chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu nhưng sau đó không sử dụng nguyên liệu này để sản xuất mà doanh nghiệp chế xuất có nhu cầu bán số nguyên liệu đã nhập khẩu theo loại hình SXXK vào thị trường nội địa (thực hiện quyền nhập khẩu). Mặt hàng nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất hoàn toàn phù hợp với nội dung quyền nhập khẩu doanh nghiệp đã được cấp phép thực hiện. Như vậy, trường hợp này doanh nghiệp chế xuất có được phép thực hiện quyền nhập khẩu hay không khi tại thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu nguyên liệu SXXK, doanh nghiệp chế xuất chưa kê khai tính thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có) theo quy định.

Tổng cục Hải quan có văn bản trả lời ngày 04/9, theo đó căn cứ quy định tại Điều 45 Thông tư 194/2010/TT-BTC, Điều 42 Thông tư 196/2012/TT-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BCT thì không có cơ sở để cho phép doanh nghiệp chế xuất được chuyển tiêu thụ nội địa toàn bộ nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu như trường hợp tại Cục Hải quan Đồng Nai.

Tô Thành

Email Print

Tổng cục Hải quan, tạm nhập tái xuất, xe ô tô, hướng dẫn, nhập khẩu, quy định, thủ tục hải quan